Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, czy bardziej znane w skrócie BHP, jako zbiór przepisów, wytycznych oraz szeregu zarządzeń jest ważną częścią każdej wykonywanej pracy. Dlaczego? To proste – ponieważ gwarantuje, że praca będzie wykonana w sposób bezpieczny, a więc bez niepotrzebnego narażenia zdrowia czy nawet życia. Każdy nowy pracownik powinien odbyć szkolenia BHP związane z wykonywaną przez niego pracą.

Jak wyglądają kursy BHP? Przede wszystkim szkolenia BHP są z reguły, w mniejszym lub większym stopniu, podzielone na szkolenie ogólne oraz instruktaż stanowiskowy, który nie powinien trwać krócej niż dzień roboczy. Oczywiście tak dokładne szkolenia nie dotyczą wszystkich stanowisk pracy. Jasnym jest, że są miejsca pracy mniej narażające pracownika na niebezpieczeństwo i więcej. Stali pracownicy powinni natomiast wykonywać okresowe szkolenia BHP. W zależności od stanowiska, jakie zajmują, szkolenia te są przeprowadzane co 3, 5, i 6 lat. Zapewniają one przypomnienie najważniejszych informacji, przedstawienie nowych zaleceń oraz zapoznanie ze zmieniającymi się przepisami prawnymi.

Kursy BHP może przeprowadzać zatrudniony w firmie inspektor BHP, który oprócz tego czuwa nad właściwym zabezpieczeniem pracy wszystkich zatrudnionych, to także prowadzi postępowania powypadkowe. Drugą opcją przeprowadzenia tego rodzaju szkoleń jest zatrudnienie zewnętrznej firmy, co jest szczególnie często spotykane w przypadku małych i średniej wielkości firm.
Sprawdź ofertę: http://este-secura.pl/ – Szkolenia BHP – Kraków – Najwyższa jakość niezmiennie od 30 lat!

Głównym celem szkoleń i kursów BHP jest uświadomienie, ich uczestnikom, o zagrożeniach, które na nich czyhają podczas wykonywania prac, ale także podczas przerwy śniadaniowej oraz w drodze do i z pracy. Należy pamiętać, że większość polis pracowniczych chroni ubezpieczonych podczas dojazdów do pracy i powrotów do miejsca zamieszkania.