Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, czy bardziej znane w skrócie BHP, jako zbiór przepisów, wytycznych oraz szeregu zarządzeń jest ważną częścią każdej wykonywanej pracy. Dlaczego? To proste – ponieważ gwarantuje, że...