Pierwsze przedszkole w Polsce powstało w tysiąc osiemset sześćdziesiątym szóstym roku. Obecnie na terenie kraju znajduje się wiele instytucji wychowawczych. Uczęszczają do niej dzieci od lat trzech.


Wyróżniamy wiele korzyści płynących z przedszkolnego wychowania. To bardzo ważny okres w życiu każdego malucha. Edukacja przedszkola ma duży wpływ na rozwój emocjonalny dziecka. Przedszkole to nie tylko czas beztroskiej zabawy.
Przedszkola realizują program nauczania dla najmłodszych. Edukacja przedszkola kształtuje konkretne umiejętności najmłodszych. Zajęcia w przedszkolu mają pozytywny wpływ na rozwój dzieci.

Zobacz więcej na: przedszkole kurdwanów

Program wychowania przedszkolnego jest dostosowany do wieku dzieci. Zajęcia w przedszkolu obejmują rozwój mowy, wychowanie zdrowotne, wychowanie przez sztukę, wychowanie zdrowotne, rozwój umysłowy, edukację matematyczną.
Dzieci poznają zjawiska atmosferyczne i uczą się unikania wszelkich zagrożeń. Kształtują swoją gotowość do nauki czytania i pisania. Przedszkole zajmuje się wychowaniem rodzinnym, patriotycznym i obywatelskim.

Zajęcia w przedszkolu rozwijają umiejętności manualne. Pobudzają wyobraźnię i kreatywność najmłodszych dzieci. Dzieci stają się pewne siebie. Przebywając, w większej grupie uczą, się współpracy i wspólnej pomocy. Zajęcia w przedszkolu są prowadzone w odpowiedni sposób. Dzieci są zainteresowane nauką. Chętnie uczestniczą w nauce i zabawach ruchowych. Uczą one systemu wartości i poprawiają kondycję fizyczną przedszkolaków.

W prywatnych placówkach prowadzone są dodatkowe zajęcia w przedszkolu. Najbardziej popularne to: zumba, judo, nauka języków obcych, balet, ceramika, logopedia, muzykoterapia, nauka języka migowego i robotyka. Każda placówka przedszkola zatrudnia wykwalifikowanych pedagogów. Przedszkole to szansa na lepszy start dla dzieci. Najmłodsi uczą się rozwiązywać problemy i podejmować decyzje.