Polska jest krajem, który nieustannie się rozbudowuje. Wciąż budowane są domy i inne obiekty prywatne, jak i wiele obiektów użyteczności publicznej, jak szkoły, ośrodki kultury, szpitale, hotele i wiele innych. Oprócz budowy nowych obiektów czasem widać także przebudowę istniejącego już budynku, albo remont, a czasem także rozbiórkę budowli.

Przejeżdżając nasz kraj w dłuż i w szerz na każdym kroku widać prace budowlane. Świadczy to o wciąż rosnącej stopie życiowej Polaków. Prace budowlane to bardzo szeroki zasięg działań i w ich skład wchodzą różne działania, jak roboty ziemne przy wykopach, roboty murarskie i tynkarskie, roboty zbrojeniowe, roboty dachowe i dekarskie, roboty ciesielskie, roboty betonowe i żelbetonowe, roboty spawalnicze, roboty wykończeniowe, wyburzanie budynków, roboty rozbiórkowe, jak i prace przy nawierzchniach.

Przed rozpoczęciem budowy trzeba wykonać roboty ziemne, bo są one podstawową, albo pomocniczą pracą budowlaną.

POLECAMY: firma budowlana LitBud – roboty ziemne Kraków, wykopy, wyburzenia

Roboty ziemne polegają na urabianiu różnego rodzaju gruntu. Pozwalają przygotować dany teren do pracy przy wykorzystaniu ciężkiego sprzętu i jest to na przykład wydobywanie ziemi i jej przemieszczanie w inne miejsce. Takie prace wykonuje się na przykład przed położeniem fundamentów lub przygotowując teren do prac podziemnych. W Polsce istnieje wiele przepisów prawnych, które obowiązują podczas wykonywania robót budowlanych. Najważniejsze to, przepisy techniczno-budowlane, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Przepisy te dotyczą nie tylko budowy, lecz również przebudowy, remontu oraz rozbiórki obiektów budowlanych.

Rozbiórka budynku także zaliczana jest do robót budowlanych choć polega nie na budowaniu, a na demontażu i usunięciu z przestrzeni istniejącego budynku. Przed przystąpieniem do wyburzania budynku warto upewnić się, czy nie wymagane jest pozwolenie na wyburzenie, albo chociaż zgłoszenie takiego działania w odpowiednim urzędzie.