Aby jakość ropy naftowej na stacjach benzynowych była odpowiednia, muszą być przestrzegane rygorystyczne normy ich składu. Każde laboratorium zajmujące się badaniami petrochemicznymi musi posiadać na wyposażeniu specjalistyczny sprzęt spełniający liczne normy. Tylko wówczas otrzymywane wyniki będą wiarygodne i wartościowe.

Metody badań

Jednym ze sposobów dokładnego oznaczania składu paliw jest destylacja atmosferyczna. I tak, destylacja ropy naftowej polega na rozdziale badanego materiału, w tym wypadku ropy naftowej, na poszczególne frakcje. Dzięki temu możemy sprawdzić, ile poszczególnych składników frakcyjnych znajduje się w produktach naftowych. Do tego typu badań najlepiej sprawdza się destylarka automatyczna. Dzięki niej badanie przeprowadzane jest sprawnie, szybko i bezpiecznie. Użytkownik musi jedynie określić warunki badań i rozpocząć proces. Wynik otrzymamy w przystępnej formie wydruku.

Istotnym parametrem paliw, w tym ropy naftowej, jest wielkość cząstek. Tego typu badanie umożliwia licznik cząstek. Dzięki zaawansowanej technologii produkty tego typu są w stanie bardzo szybko przeprowadzić pomiar każdej cząstki zawartej w emulsjach tłuszczowych, zawiesinach polimerów, włókien oraz w hydrożelach. Dzięki wysokiej czułości licznik cząstek pozwala na uchwycenie niewielkich zmian znacznie przed przekroczeniem odpowiednich norm.

Innym bardzo ważnym urządzeniem jest analizator biogazu. Dzięki niemu możemy z wysoką dokładnością sprawdzić skład biogazu i stosunek jego poszczególnych składników do siebie. Producenci oferują modele specjalnie skonfigurowane dla konkretnego użytkownika. Możemy spotkać analizatory zarówno stacjonarne, jak i przenośne oraz różniące się liczbą badanych parametrów. Wynik na wyświetlaczu otrzymujemy błyskawicznie. Tego typu urządzenia są niezbędne w biogazowniach, ale też z innymi miejscami jak np. oczyszczalnie ścieków i składowiska odpadów komunalnych.

Jakie produkty wybierać?

Aby przeprowadzanie powyższych badań miało sens, należy wybierać wyłączenie urządzenia posiadające odpowiednie certyfikaty i spełniające określone normy. Ważne, aby stosowane w urządzeniach metody były równoważne z metodami referencyjnymi.