Aby jakość ropy naftowej na stacjach benzynowych była odpowiednia, muszą być przestrzegane rygorystyczne normy ich składu. Każde laboratorium zajmujące się badaniami petrochemicznymi musi posiadać na wyposażeniu specjalistyczny sprzęt spełniający liczne...